Pohľadnice
Zaniknuté pamiatky V. - Kaštieľ v Tovarnom (fotografie)

Zaniknuté pamiatky V. – Kaštieľ v Tovarnom (fotografie)

Kaštieľ v obci Tovarné.
Snina v období prvej svetovej vojny (fotografie)

Snina v období prvej svetovej vojny (fotografie)

Pohľadnica s pohľadom na vojnové hroby v Snine.
Bavorský kráľ na železničnej stanici v Humennom (pohľadnica)

Bavorský kráľ na železničnej stanici v Humennom (pohľadnica)

Bavorský kráť Ludwig III. Bavorský počas zastávky na železničnej stanici v Humennom.
Mesto Humenné na pohľadniciach I. (pohľadnice)

Mesto Humenné na pohľadniciach I. (pohľadnice)

Mesto Humenné zobrazené na dobových pohľadniciach.
Renesančný kaštieľ v Humennom pred prvou svetovou vojnou (fotografie).

Renesančný kaštieľ v Humennom pred prvou svetovou vojnou (fotografie).

Niekoľko fotografií a pohľadníc renesančného kaštieľa z obdobia pred prvou svetovou vojnou.
Petrolejová továreň v Strážskom počas prvej svetovej vojny (pohľadnica)

Petrolejová továreň v Strážskom počas prvej svetovej vojny (pohľadnica)

Pohľadnica petrolejovej továrne v Strážskom z obdobia prvej svetovej vojny.
Vojenské letisko pri Strážskom v období prvej svetovej vojny (pohľadnica)

Vojenské letisko pri Strážskom v období prvej svetovej vojny (pohľadnica)

Pohľadnica na ktorej je vyznačený priestor rakúsko-uhorského vojenského letiska v prvej svetovej vojne.
Podolínec v medzivojnovom období (pohľadnica)

Podolínec v medzivojnovom období (pohľadnica)

Pohľadnica mesta Podolínec z medzivojnového obdobia.
Stará Ľubovňa v medzivojnovom období (pohľadnica)

Stará Ľubovňa v medzivojnovom období (pohľadnica)

Pohľadnica Starej Ľubovne z medzivojnového obdobia.