Spomienky
Spomienka na posledné vojnové dni v Hniezdnom (spomienka)

Spomienka na posledné vojnové dni v Hniezdnom (spomienka)

Spomienka na vojnové časy v Hniezdnom.
Uralská pechota v slovenských Karpatoch (marec 1915)

Uralská pechota v slovenských Karpatoch (marec 1915)

Spomienky na boje z Karpatského frontu.
Hora smrti - výšina „Kaštielik“ (marec 1915)

Hora smrti – výšina „Kaštielik“ (marec 1915)

Spomienky na boje v Karpatoch.
Štajerská pechota na výšine „Kaštielik“ (február 1915)

Štajerská pechota na výšine „Kaštielik“ (február 1915)

Spomienky z bojov na Karpatskom fronte.
Spomienky vojaka Pešieho pluku č. 67 Jána Brtáňa-Zaťka (spomienky)

Spomienky vojaka Pešieho pluku č. 67 Jána Brtáňa-Zaťka (spomienky)

Zo spomienok Jána Brtáňa-Zaťka na službu v rakúsko-uhorskej armáde.
Rozpomienky legionára Jána Styka (spomienky)

Rozpomienky legionára Jána Styka (spomienky)

Zo spomienok československého legionára slovenského pôvodu na pôsobenie v Rusku.
Oslobodenie mesta Stará Ľubovňa v spomienkach Štefana Lomnitzera (spomienky)

Oslobodenie mesta Stará Ľubovňa v spomienkach Štefana Lomnitzera (spomienky)

Spomienka na oslobodenie mesta Stará Ľubovňa.
Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte (spomienky)

Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte (spomienky)

Zo spomienok vojaka Pešieho pluku č. 26.
Spomienky francúzskeho legionára Jána Kajana (spomienky)

Spomienky francúzskeho legionára Jána Kajana (spomienky)

Zo spomienok československých legionárov.
Boje v priestore Malá Poľana - Havaj v novembri 1914 (spomienka)

Boje v priestore Malá Poľana – Havaj v novembri 1914 (spomienka)

Spomienka na boje pri obci Malá Poľana v novembri 1914.
Ruskí delostrelci pri Stropkove v roku 1914 (spomienka)

Ruskí delostrelci pri Stropkove v roku 1914 (spomienka)

Opis bojového nasadenia ruskej 19. delostreleckej brigády počas bojov v Karpatoch od 7. novembra do 16. decembra 1914
Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915 (spomienky)

Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915 (spomienky)

Spomienka rakúsko-uhorského poddôstojníka Jenö Aratá na boje z apríla 1915 pri Snine.