1900 – 1914
Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča III.

Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča III.

Príspevok sa zaoberá problémami rusínskeho etnika od rakúsko-uhorského vyrovnania až po prvé roky Veľkej vojny s dôrazom na spomienky účastníka prenasledovania Jaroslava Kmicikieviča.
Andrej Kvas v ruskom zajatí (dobová tlač)

Andrej Kvas v ruskom zajatí (dobová tlač)

Priekopník letectva slovenského pôvodu v ruskom zajatí.
Posádkové mestá v rakúsko-uhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou II.

Posádkové mestá v rakúsko-uhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou II.

Významné posádkové mestá v Rakúsko-Uhorsku.
Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča II.

Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča II.

Príspevok sa zaoberá problémami rusínskeho etnika od rakúsko-uhorského vyrovnania až po prvé roky Veľkej vojny s dôrazom na spomienky účastníka prenasledovania Jaroslava Kmicikieviča.
Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča I.

Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča I.

Príspevok sa zaoberá problémami rusínskeho etnika od rakúsko-uhorského vyrovnania až po prvé roky Veľkej vojny s dôrazom na spomienky účastníka prenasledovania Jaroslava Kmicikieviča.
Pomník cisára Jozefa II. v meste Bardejov.

Pomník cisára Jozefa II. v meste Bardejov.

História pamätníka Jozefa II. v Bardejove.
Hrad Čachtice (fotografie)

Hrad Čachtice (fotografie)

Hrad Čachtice na historickej fotografii.
Jazdecké jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Jazdecké jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Základné informácie o honvédskych jazdeckých jednotkách.
Jazdecké jednotky pravidelnej rakúsko-uhorskej armády do roku 1914

Jazdecké jednotky pravidelnej rakúsko-uhorskej armády do roku 1914

Základné informácie o jazdeckých formáciách rakúsko-uhorskej armády.
Cesta k prvej svetovej vojne a vojenské plány veľmocí so zreteľom na oblasť Karpát

Cesta k prvej svetovej vojne a vojenské plány veľmocí so zreteľom na oblasť Karpát

Svetové veľmoci a ich plány pred prvou svetovou vojnou.
Pechotné jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Pechotné jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Základné informácie o honvédskych peších jednotkách v rakúsko-uhorskej armáde.
Život vojaka c.k. rakúsko-uhorskej armády v období dualizmu

Život vojaka c.k. rakúsko-uhorskej armády v období dualizmu

Sonda do bežného života rakúsko-uhorských vojakov pred prvou svetovou vojnou.