Archívne dokumenty
Košický vládny program (5.4.1945)

Košický vládny program (5.4.1945)

Politický program prvej povojnovej vlády
Situačná správa MNV v Kamenici nad Cirochou zo dňa 1.3.1946 (dokument)

Situačná správa MNV v Kamenici nad Cirochou zo dňa 1.3.1946 (dokument)

Stav obce podľa hlásenia MNV v roku 1946.
Ústredný stavebný denník pre obec Chlumec (dokument)

Ústredný stavebný denník pre obec Chlumec (dokument)

Krátka sonda do povojnovej obnovy obce Chlmec.
Dokonalý šofér (dokument)

Dokonalý šofér (dokument)

Zo začiatkov automobilizmu.
Inštrukcia o bezpečnostných opatreniach pri cestách pána prezidenta po Slovensku (dokument)

Inštrukcia o bezpečnostných opatreniach pri cestách pána prezidenta po Slovensku (dokument)

Bezpečnostné opatrenia na ochranu prezidenta ČSR pri cestách po Slovensku.
Smernica  o poskytovaní preddavku na náhradu škôd spôsobených vojnovými udalosťami (dokument)

Smernica o poskytovaní preddavku na náhradu škôd spôsobených vojnovými udalosťami (dokument)

Dokument o náhrade vojnových škôd.
Odsun Nemcov zo Slovenska- úprava (dokument)

Odsun Nemcov zo Slovenska- úprava (dokument)

Dokument o organizovaní odsunu nemeckého obyvateľstva po druhej svetovej vojne.
Prípravy pre zostavenie rozpočtu (dokument)

Prípravy pre zostavenie rozpočtu (dokument)

Dokument o zostavovaní rozpočtu pre Ústredný inšpektorát vojnových hrobov za rok1922.
Priestupky podľa zákona o letectve (dokument)

Priestupky podľa zákona o letectve (dokument)

Po druhej svetovej vojne sa začal rozmach športového lietania. Spolu s tým začal stúpať počet leteckých nešťastí. Z tohto dôvodu boli Povereníctvom vnútra vypracované pokyny, ktoré mali tento trend zastaviť. Povereníctvo vnútra v Bratislave. Číslo: 24.837/1-V/5-1947.                                Bratislava dňa 17. januára 1948 Predmet: Priestupky podľa zákona o letectve,- stíhanie Všetkým ONV, OSK a OK,...
Fronta na Slovensku. – Návrh na trvalé označenie.  (dokument)

Fronta na Slovensku. – Návrh na trvalé označenie. (dokument)

Zaujímavá výzva na vybudovanie trvalého označenia bojiska z prvej svetovej vojny.
Zoznam optantov z obce Rokytov pri Humennom (dokument)

Zoznam optantov z obce Rokytov pri Humennom (dokument)

Zoznam optantov z obce Rokytov pri Humennom.
Odsun Nemcov zo Slovenska - prevádzanie zdravotnej služby (dokument)

Odsun Nemcov zo Slovenska – prevádzanie zdravotnej služby (dokument)

Dokument o zabezpečení zdravotnej služby počas odsunu nemeckého obyvateľstva.