II. svetová vojna
Podplukovník Anton Vanko - čs. letec v RAF

Podplukovník Anton Vanko – čs. letec v RAF

Príbeh jedného československého letca v britskom RAF.
Pohreb sovietskych vojakov na Ústrednom cintoríne Červenej armády v Michalovciach

Pohreb sovietskych vojakov na Ústrednom cintoríne Červenej armády v Michalovciach

Padlí vojaci našli miesto dôstojného odpočinku po dlhých rokoch.
Ľudová škola Lackovce v rokoch 1941-1943 (fotografie)

Ľudová škola Lackovce v rokoch 1941-1943 (fotografie)

Fotografie Anny Šompľakovej (rod. Ivaňovej) z štúdia na Ľudovej škole v Lackocviach
Košický vládny program (5.4.1945)

Košický vládny program (5.4.1945)

Politický program prvej povojnovej vlády
Poslanie a význam VI. robotného práporu Pracovného zboru v Čemernom

Poslanie a význam VI. robotného práporu Pracovného zboru v Čemernom

Z pôsobenia židovského VI. robotného práporu.
Prechod frontu cez územie okresu Spišská Stará Ves

Prechod frontu cez územie okresu Spišská Stará Ves

Zhrnutie priebehu oslobodzovacieho procesu na území okresu Spišská Stará Ves.
Transporty – cesta bez návratu

Transporty – cesta bez návratu

Krátka reflexia na tému konečného riešenia židovskej otázky v čase Slovenského štátu s prihliadnutím na územie okresu Vranov nad Topľou.
Fenomény vplývajúce na demografický vývoj okresu Humenné v rokoch 1944-1946

Fenomény vplývajúce na demografický vývoj okresu Humenné v rokoch 1944-1946

Krátky náčrt problematiky demografického vývoja v okrese Humenné v rokoch 1944-1946.
Košice v roku 1938 - Oslobodenie či okupácia? (fotografie)

Košice v roku 1938 – Oslobodenie či okupácia? (fotografie)

Košice v období rozpadu ČSR.
Krvavá nedeľa v obci Tokajík (fotografie)

Krvavá nedeľa v obci Tokajík (fotografie)

Krátka pripomienka na vyvraždenie mužov z obce Tokajík.
Humenné počas vojny (spomienka)

Humenné počas vojny (spomienka)

Krátka spomienka na vojnové obdobie v Humennom.
Z vojenského života Michala Majirského  (fotografie)

Z vojenského života Michala Majirského (fotografie)

Z vojenskej služby za Slovenského štátu.