Podolínec leží na styku Spišskej Magury, Popradskej kotliny a Levočských vrchov. V súčasnosti je Podolínec súčasťou okresu Stará Ľubovňa. Prvá písomná zmienka o Podolínci je z roku 1235. Hrad v  Podolínci je prvýkrát spomínaný v roku 1412. Hrad  bol postavený v roku 1409. V roku 1412 sa Podolínec zaradil medzi slobodné kráľovské mestá. Do 18. storočia bolo mesto rušným remeselným a obchodným centrom. Potom nastal postupný úpadok.

scan0005
Na pohľadnici z roku 1934 je zobrazený celkový pohľad na mesto Podolínec zo západu. V pohľade dominuje kláštor piaristov s dvomi vežami kláštorného kostola a farský rímskokatolícky kostol so zvonicou. V smere na Kežmarok dominuje v pohľade aj mestský hrad v Podolínci (v súčasnosti mestský úrad). Zdroj: Zbierkový fond Ľubovnianskeho múzea – hrad.
« 1 z 2 »

Zdroj:

Zbierkový fond Ľubovnianskeho múzea – hrad