Druhá časť seriálu o JRD v obci Lukačovce sa venuje neskoršiemu obdobiu jeho existencie. V roku 1980 sa skončilo formovanie družstva pričlenením Štátnych majetkov Víťazovce k JRD Víťaz Lukačovce. V tomto období družstvo stále viedol Michal Meričko. V roku 1980 sa novým predsedom stal Ing. Ján Hudák z Nižných Ladičkoviec. JRD pozostávalo z troch hospodárskych dvorov v Lukačovciach,  Jankovciach a Víťazovciach. Fotografie v príspevku zachytávajú momentky z bežného družstevného pracovného života.

17
Stohovanie na JRD Lukačovce.Zbierka: Jozefa Ihnáta " Šimuna"
« 1 z 11 »

Zdroj:

Fotografie z  pozostalosti Jána Turčíka.

Zbierka fotografii rodiny Maršalovej.

Zbierka Jána Slobodníka “Pajkoša”.

Zbierka Jozefa Ihnáta “Šimuna”.