Obec Krásny Brod leží v doline horného Laborca asi 3 km juhozápadne od mesta Medzilaborce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1343. V obci sa nachádza viacero historických pamiatok, z ktorých za najvýznamnejšiu môžeme pokladať zrúcaninu kláštora baziliánov, ktorej podobu má obec aj v obecnom erbe. Pred vypuknutím vojny v roku 1910 mala obec 706 obyvateľov a niesla úradný názov Laborczrév. Vzhľadom na skutočnosť, že obec sa nachádzala na hlavnej komunikačnej tepne v smere Cisna – Turka, pocítila dopady vojenských operácii prebiehajúcich v Haliči takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. Už v novembri 1914 sa obec stala svedkom priamych bojových operácii. Ťažké boje prebiehali v tejto lokalite najmä od februára 1915, kedy sa ruským vojskám podarilo obsadiť Medzilaborce a mohli tak postupovať ďalej údolím Laborca. Práve týmto bojom padol za obeť aj kláštor baziliánov nachádzajúci sa v obci. Kláštor bol zničený delostreleckou paľbou. Nepoškodená sa zachovala iba kaplnka nachádzajúca sa v komplexe kláštora. Fotografie zachytávajú pozostatky vojny v obci a jej okolí.

krasny-brod-5
Frontovými bojmi zničený kláštor bazilánov v Krásnom Brode (1915) Zdroj: Az oroszdulta Zemplen 1914-15/ Rusmi plienený Zemplin
« 1 z 5 »

 

Zdroj: Az oroszdulta Zemplen 1914-15/ Rusmi plienený Zemplin