Obec Veľká Poľana ležala v doline Cirochy 16 km severne od obce Stakčín v nadmorskej výške 395 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1492. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 705 obyvateľov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nachádzala na hlavnej komunikácii Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských operácií takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. Dňa 20. novembra 1914 ruské vojská generála Lavra Kornilova prekročili Ruské sedlo a obsadili obec. Avšak rakúsko-uhorský protiútok ich vytlačil naspäť na severnú stranu Karpát a vojská generála Georga von Lehmann vstúpili do Veľkej Poľany 27. novembra 1914. Vojnové udalosti sa k obci priblížili ešte raz na jar 1915, kedy frontová línia sa ustálila na línii Borsuk- – Magura – Kučalatá a viedla priamo cez obec. V katastri obce sú dve vojnové cintoríny z obdobia vojny. Obec bola zlikvidovaná pri výstavbe vodnej nádrže Starina. Séria fotografií zachytáva vojnové škody v obci po skončení bojov v prvej svetovej vojne.

velka-polana-1
Vojenský most v dnes už zaniknutej obci Veľká Poľana. Zdroj: Az oroszdulta Zemplen 1914-15/ Rusmi plienený Zemplin.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Az oroszdulta Zemplen 1914-15/ Rusmi plienený Zemplin