Obec Smolník ležala v doline Cirochy 17 km severne od obce Stakčín v nadmorskej výške 425 m n. m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1568. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 375 obyvateľov. Vojnové udalosti sa obce po prvýkrát dotkli v novembri 1914. Po druhýkrát sa front k Smolníku priblížil na jar 1915, kedy frontová línia sa ustálila južne od obce na línii Borsuk – Magura. Obec bola obsadená ruskými vojskami. Okrem vojnového cintorína nachádza sa tu i pamätník z prvej svetovej vojny – kamenný balvan s maďarskými textami, ktoré doň vyryl rakúsko-uhorský vojak v roku 1915. Pri výstavbe cesty po druhej svetovej vojne bol balvan odvalený do Smolnického potoka, kde leží dodnes. Obec zanikla pri výstavbe vodnej nádrže Starina. Uverejnené fotografie pochádzajú z obdobia prvej svetovej vojny, po skončení bojov v tejto oblasti.

smolnik-2
Ruskí zajatci pri likvidácii vojnových škôd a odpratávaní ruin. Zdroj Az oroszdulta Zemplen 1914-15/.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Az oroszdulta Zemplen 1914-15/.