Obec Ladomirová  sa nachádza asi 6 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd, v doline riečky Ladomírky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414.  Obec patrila k panstvu Makovica. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Ladomérvágasa.  Prvá svetová vojna zasiahla aj túto obec. Boje v tejto oblasti prebiehali od jesene 1914. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Dnešný príspevok prináša jednu fotografiu, pochádzajúcu z obdobia prvej svetovej vojny v obci.

ladomirova
Obec Ladomirová počas prvej svetovej vojny. Na fotke je vidieť dominantu obce drevenú cerkev sv. Michala Archanjela z roku 1742. Zdroj: Zbierka Csaba Czimru.

Zdroj:

Zbierka Csaba Czimru.