V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z dedinskej svadby v obci Ľubiša po druhej svetovej vojne.

Diana Kridlová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Táto zbierka fotografií pochádza z rodinného albumu. Sú z čias povojnového obdobia z roku 1962, keď mali moji starí rodičia sobáš. Ide o typickú svadbu na dedine, ktorá sa začína pytačkami nevesty ženíchom, ktorí neskôr odchádzajú do kostola na svadobný obrad. Ženích s prvou družičkou a nevesta s prvým družbom. Po obrade sa všetci chystajú k neveste na hostinu.

Fotografia 1
Ženích s prvou družičkou na ceste do kostola.Zdroj : Zbierka rodiny Krídlovej.
« 1 z 4 »

 

Zdroj :

Zbierka rodiny Krídlovej.