Zborov leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec pri sútoku so Stebnickým a Bakoveckým potokom. Od mesta Bardejov je obec vzdialená 9 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Pred prvou svetovou vojnou, podľa sčítania obyvateľov z roku 1910, mala obec 2 202 obyvateľov a niesla názov Zboró. Nachádza sa tu pamätník Českej družiny a cintorín nemeckých vojakov padlých v II. svetovej vojne. V obci sa nachádza aj vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Fotky v dnešnom príspevku nadväzujú na fotografie z predchádzajúceho článku o Zborove a zachytávajú vojnové škody v obci Zborov a pochádzajú zo série materiálov, ktoré sa zaoberali vojnovými škodami v Šarišskej župe.

zborov-3
Ruiny kaštieľa a kostola v Zborove po 1. svetovej vojne. Zdroj: Súkromná zbierka Csaba Czimru. Sarosvarmegyei harcterek 1914-15 / Bojiska Sarisskej zupy 1914-15 /c.32.
« 1 z 7 »

Zdroj: zbierka Csaba Czimru

Uverejnené s láskavým súhlasom majiteľa.