Sv. Jur je mestečko ležiace na úpätí Malých Karpát, asi 14 kilometrov od Bratislavy. Je to starobylé vinárske sídlo. Na tomto mieste sa našli stopy po ľudskom osídlení už od neolitu. V období Veľkej Moravy sa tu nachádzalo mohutné hradisko. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1209. V roku 1647 povýšil cisár Ferdinand III. Sv. Jur na slobodné kráľovské mesto. Obdobie šľachtických povstaní mestečko tvrdo postihlo. Sv. Jur viackrát vyhorel, či bol dobytý Turkami i kurucmi. Po tomto období získalo mestečko vidiecky ráz a ďalej  sa výrazne nerozvíjalo.

 

sj5
Pohľad na Sv. Jur. Vinice pri Sv. Jure.Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album okres Pezinok.
« 1 z 5 »

 

 

 

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album okres Pezinok.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur