Začiatkom novembra 1938 sa na viedenskom zámku Belveder rozhodlo, že Československá republika má v prospech svojho južného suseda stratiť územie o rozlohe vyše 10 000 km2 s približne 850 000 obyvateľmi. Arbitráž pod taktovkou Nemecka a Talianska bola dôsledkom medzinárodnopolitickej situácie v Európe a jej výsledok znamenal stratu najúrodnejších oblastí i viacero väčších miest, vrátane Košíc, čo mala priamy negatívny dopad na slovenské hospodárstvo. Výrazným spôsobom bola narušená i dopravná infraštruktúra, najmä železničná doprava na východ krajiny. Železničné spojenie Prešova a Strážskeho sa tak v nasledujúcich mesiacoch stalo jednou z priorít novokreovaného Ministerstva dopravy a verejných prác 1. Slovenskej republiky. S výstavbou železničnej trate sa začalo v Kapušanoch koncom júna 1939 a ukončená bola v auguste 1943, kedy minister dopravy a verejných prác 1. SR Július Stano slávnostne otvoril a spustil do prevádzky 50 kilometrový železničný úsek Prešov – Strážske. Dominantnými sa v rámci trate stali predovšetkým hanušovské viadukty, ktoré svojim technicky prepracovaným riešením do istej miery symbolizovali vtedajšiu prosperitu a vyspelosť slovenského hospodárstva. Práve tento rok si pripomíname 70. výročie ukončenia výstavby tejto trate spájajúcej metropolu Šariša so Zemplínom a dobové fotografické zábery zo zbierok Krajského múzea v Prešove nám vizuálne približujú jej priebeh.

DK(B)1190
Výstavba železničnej trate Prešov - Strážske v rokoch 1939-1943. Zdroj: Zbierka Krajského múzea v Prešove.
« 1 z 19 »

Zdroj:

Zbierky Krajského múzea v Prešove.