Nad obcou Smolenice stál od 14. storočia strážny hrad. Jeho úlohou bolo strážiť malokarpatské priesmyky. Do začiatku 15. storočia bol kráľovským majetkom. potom sa dostal do vlastníctva  pezinským a svätojurským grófom. Od 16. storočia bol majetkom rodu Ország a neskôr Erdődy. V 18. storočí hrad spustol a začiatkom 19. storočia vyhorel. Začiatkom 20. storočia poslední vlastníci hradu Palfiovci začali prestavbu hradu na terajší zámok. Zo starého hradu bola zachovaná iba časť opevnenia. Rekonštrukcia bola dokončená až po roku 1945. V súčasnosti je zámok majetkom SAV. Na zámku sa pravidelne konajú rôzne konferencie. Pre verejnosť je sprístupnený iba sčasti.

 

sm1
Zámok Smolenice.Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album okres Trnava.
« 1 z 4 »

 

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album okres Trnava.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Smolenick%C3%BD_z%C3%A1mok