Zborovský hrad známy tiež pod menom Makovica sa nachádza nad obcou Zborov v okrese Bardejov. Najstaršie zmienky o hrade pochádzali zo začiatku 14. storočia. Nie presne známy  dôvod výstavby hradu, ale pravdepodobne má isť o strážny pohraničný hrad. Prvou overenou písomnou zmienkou o hrade je listina kráľa  Ľudovíta I. z roku 1347. Hrad sa stal centrom hradného panstva Makovica. V roku 1364 získal hradné panstvo šľachtic Peter Cudar z Olnoru. Spomínaný šľachtic na severe Šariša  vybudoval rozsiahle feudálne domínium. V ďalšom období vývoj na tomto území nepriaznivo ovplyvnili, vojenské ťaženia a chaos v krajine. Po vymretí Cudarovcov pridelil Matej Korvín hrad pánom z Rozhanoviec. V priebehu 15 a 16. storočia hrad pomerne často menil majiteľov. Celé panstvo dal opäť dohromady magnát Gašpar Šeredy, ktorý hrad získal v roku 1548. Svoju úlohu zohral hrad počas šľachtických povstaní. V roku 1684 ho dobyl cisársky generál Schultz. Napriek tomu sa ešte v roku 1704 počas posledného povstania hrad opisuje, ako funkčný. Hrad začal postupne chátrať. Ďalšie poškodenia hrad utrpel počas bojov v období prvej svetovej vojny. Dnešný príspevok prináša zobrazenia hradu v priebehu celého 20. storočia.

 

zb1 (1)
Hrad Zborov. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách. Album okres Bardejov.
« 1 z 10 »

 Zdroj: 

Slovensko na historických fotografiách. Album okres Bardejov.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zborovsk%C3%BD_hrad