Obec Hunkovce sa nachádza v okrese Svidník. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1588. Obec bola súčasťou  panstva Makovica.Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V roku 1711  sa útekmi poddaných obec takmer vyľudnila. Obec bola dosť poničená počas prvej i druhej svetovej vojny. Po oboch vojnách zostali v obci smutné pozostatky – vojnové cintoríny. Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny je vo veľmi zlom stave. nemecký cintorín z druhej svetovej vojny je naopak ukážkovo zrekonštruovaný a má pravidelnú starostlivosť. V dnešnom príspevku je niekoľko fotografií z obce Hunkovce v povojnovom období.

 

DSC_0327
Obec Hunkovce.Zdroj: VHU, Muzeálne oddelenie Svidník, fond Povojnové obce a mestá.
« 1 z 3 »

Zdroj:

VHU, Muzeálne oddelenie Svidník, fond Povojnové obce a mestá.