Jednotky ČSĽA sa pravidelne zúčastňovali rôznych  vojenských cvičení vo vojenských výcvikových priestoroch. Často tento výcvik vykonávali spoločne so sovietskymi útvarmi dislokovanými po roku 1968 v ČSSR, či jednotkami iných armád Varšavskej zmluvy. Aj fotografie z dnešného príspevku zobrazujú rôzne momenty z takýchto cvičení, na ktorých sa zúčastnil aj 103. tankový pluk dislokovaný v Humennom.

 

a1
Krátka prestávka na jedlo. Zdroj: Archív Klubu vojakov Humenné.
« 1 z 12 »

 

Zdroj:

Archív Klubu vojakov Humenné