V socialistickej spoločnosti bola bežnou praxou družobná spolupráca organizácii, či inštitúcii, ktoré pôsobili v rovnakom odvetví fungovania spoločnosti. Družbu uzatvárali školy, podniky, či poľnohospodárske družstvá a iné organizácie. Netýkalo sa to iba civilného sektoru, ale aj armády. Pretože od roku 1968 bol na našom území dislokovaný silný kontingent jednotiek sovietskej armády, medzi jednotlivými útvarmi ČSĽA a sovietskymi jednotkami boli utvárané družobné vzťahy, ktoré mali politicky demonštrovať jednotu armád Varšavskej zmluvy. Delegácie družobných jednotiek sa navzájom navštevovali a organizovali rôzne politické, odborné, či spoločenské aktivity. 103. tankový pluk z Humenného mal družbu zo sovietskymi jednotkami dislokovanými v Jelšave. Fotografie v príspevku pochádzajú z rôznych aktivít  v rámci tejto družby.

b1
Spoločné foto sovietskych a československých vojakov.Zdroj: Archív Klubu vojakov Humenné.
« 1 z 10 »