Mesto Senica  sa nachádza na Záhorí. Je to jedno z okresných miest Trnavského kraja. Najstaršie dôkazy o osídlení tohto miesta pochádzajú už zo stredopaleolitického obdobia. Prvá písomná zmienka o Senici pochádza z roku 1256. Senica bola súčasťou hradného panstva Branč. Prvými známymi pánmi Branča boli Abovci, Neskôr sa hrad dostal do rúk Matúša Čáka Trenčianského. priebehu stredoveku hradné panstvo vystriedalo množstvo majiteľov. V období novoveku bola výrazným medzníkom vzbura senických mešťanov, proti zemepánom z Branča. Túto vzburu síce prehrali, ale dosiahli zostavenie prvého  urbára brančského panstva v roku 1617. V medzivojnovom období sa obyvatelia Senice rýchlo zapojili do  budovania nového štátu. Už 4. novembra vznikla v Senici odbočka Slovenskej národnej rady. V podmienkach novej československej spoločnosti sa v Senici vytvorili vhodné podmienky na kultúrny i ekonomický rozvoj. Bola tu založená Továreň na umelé vlákna. V roku 1921 došlo k eletrifikácii mesta. V meste začali pôsobiť rôzne telovýchovné spolky a ochotnícke divadlo. Fotografie z dnešného príbehu zachytávajú Senicu práve v tomto období.

 

se1
Senica v medzivojnovom období. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Senica.
« 1 z 5 »

 Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album Senica.