Obec Medvedie sa nachádza v okrese Svidník. Leží  v severnej časti Nízkych Beskýd v blízkosti hraníc s Poľskom. Obcou preteká potok Hrišov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1573. V období prvej svetovej vojny boli v okolí ťažké boje. V obci je vojnový cintorín z tohto obdobia. Aj druhá svetová vojna obec ťažko zasiahla. Obec bola úplne zničená. Fotografie z príspevku vznikli v povojnovom období.

 

DSC_0317
Pohľad na obec Medvedzie (1968).Zdroj: VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, fond Povojnové mestá a obce.
« 1 z 2 »

Zdroj:

VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, fond Povojnové mestá a obce.