Zbor povereníkov bol v rokoch 1944 až 1960 výkonný orgánom Slovenskej národnej rady. Vznikol už počas SNP a pôsobil v Banskej Bystrici do konca SNP. Po vojne začal pôsobiť na oslobodenom území. V podstate fungoval, ako slovenská vláda, ale po tzv. tretej pražskej dohode mal značne obmedzené právomoci a bol podriadený československej vláde. Od roku 1946 stál na čele Zboru povereníkov Dr. Gustáv Husák. V tejto funkcii navštívil v čele delegácie Zboru povereníkov v roku 1947 Medzilaborce. Dôvodom návštevy bola kontrola stavu okresov severovýchodného Slovenska. Po vojne boli okresy severovýchodného Slovenska takmer úplne zničené a povojnová obnova tu prebiehala s enormnými ťažkosťami.

gh4
Vedúcim delegácie bol Dr. Gustáv Husák (1947). Zdroj: VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, fond Povojnové mestá a obce.
« 1 z 4 »

 

Zdroj:

VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, fond Povojnové mestá a obce.