V jeseni 1944 prebiehali v okolí mesta Medzilaborce tvrdé boje. Samotné mesto bolo oslobodené jednotkami 4. ukrajinského frontu dňa 26. novembra 1944. Prechod frontu mesto ťažko poškodil. Množstvo budov a dopravná infraštruktúra mesta boli v troskách. Vojnové škody v meste Medzilaborce sa odstraňovali len veľmi pomaly a dlho komplikovali život miestnym obyvateľom. V dnešnom príspevku je niekoľko záberov na vojnou zničené Medzilaborce.

vs6
Vojnou poškodené domy oproti železničnej stanici v Medzilaborciach (1947).Zdroj: VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, fond Povojnové mestá a obce.
« 1 z 6 »

Zdroj:

VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, fond Povojnové mestá a obce.