Druhá svetová vojna postihla východné Slovensko dramatickým spôsobom. Okresy severovýchodného Slovenska boli zničené bojovou činnosťou. Mnohé obce boli vypálené do tla. Zničený bol priemysel aj infraštruktúra. Obyvateľom chýbali základné potreby pre život, potraviny, lieky a častokrát aj strecha nad hlavou. Medzi okresmi, ktoré to tesne po vojne nemali ľahké patril aj okres Medzilaborce. Fotografie z dnešného príspevku prinášajú pohľad na mesto Medzilaborce tesne po druhej svetovej vojne.

mpv4
Pohľad na Medzilaborce po prechode frontu. Ide o pohľad vyhotovený z kopca na ktorom bola neskôr postavená cerkov (1945).Zdroj: VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, fond Povojnové mestá a obce.
« 1 z 4 »

Zdroj:

VHÚ, Múzejné oddelenie Svidník, fond Povojnové mestá a obce.