Aj keď archeologické nálezy potvrdzujú osídlenie na tomto území od obdobia praveku, Rajecké Teplice sa prvý krát spomínajú  v listine kráľa Ľudovíta Veľkého. Obec bola súčasťou Lietavského hradného panstva. Spolu s celým panstvom ju nakoniec získali Thurzovci.  Juraj Thurzo stojí na začiatku kúpeľných tradícii na tomto mieste. Nechal upraviť okolie prameňov a postavil aj prvý kúpeľný dom.  Ďalší rozvoj kúpeľníctva prišiel až v 18. storočí, kedy boli kúpele obnovené. Ich popularita stúpla po návšteve  arcikniežaťa Karola Ľudovíta s manželkou a niekoľkými príslušníkmi dvora. Úpadok kúpeľov sa začal začiatkom 20. storočia, najmä kvôli súdnym sporom. Prvá svetová vojna skazu dokončila. Opätovný rozvoj  tunajších kúpeľov sa začal v medzivojnovom období, kedy získali kúpele dnešný vzhľad. Rozvoj kúpeľov pokračoval aj počas Slovenského štátu. Po vojne v roku 1959 získali Rajecké Teplice štatút kúpeľného mesta. Kúpeľníctvo funguje v Rajeckých Tepliciach dodnes. Liečia sa tu degeneratívne choroby pohybovej sústavy,  ale aj nervové choroby.

rt4
Rajecké Teplice – kúpele.Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album okolie Žiliny.
« 1 z 5 »

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Rajeck%C3%A9_TepliceSlovensko na historických fotografiách, album okolie Žiliny.