V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje zaniknutý kaštieľ v meste Veľký Šariš.

Jana Dzemjanová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Kaštieľ sa nachádzal v západnej časti dnešného mesta Veľký Šariš a bol postavený okolo roku 1600 na troskách zaniknutého augustiniánskeho kláštora, ktorý sa prvýkrát písomne spomína v roku 1274. Neskororenesančný kaštieľ sa stal nielen sídlom dedičných šarišských županov     Rákocziovcov, ale v roku 1645 sa tu začali aj mierové rokovania po povstaní jedného   z prvých majiteľov, Juraja I. Rákocziho proti Ferdinandovi III., ktoré vyvrcholili Lineckým mierom. Jeho najznámejším majiteľom bol František II. Rákoczi. Práve tu bol dňa 18. 4. 1701, po tom, čo boli vyzradené plány na nové protihabsburské sprisahanie, zatknutý a odvedený pred súd do Prešova. Z väzenia sa mu však podarilo ujsť a v od roku 1703 viedol posledné protihabsburské povstanie. Kaštieľ v roku 1948 vyhorel a v tom istom roku bol aj zbúraný. Jeho trosky boli využité ako stavebný materiál. Zachovalo sa len málo fotografií či malieb tejto stavby. Na jej mieste sa dnes nachádza futbalové ihrisko. Dodnes stojí hospodárska budova kaštieľa, tá však bola prerobená na obytný dom. Patrila k nemu aj kaplnka sv. Kunhuty, ale aj vyhňa a iné hospodárske budovy.

Veľký Šariš 1
pohľad na kaštieľ vo Veľkom Šariši.Zdroj:Slovensko na historických fotografiách, album okres Prešov a Sabinov
« 1 z 3 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album okres Prešov a Sabinov

https://sites.google.com/site/velkysaris3d/projekty/rakociho-kastiel

http://www.velkysaris.sk/?id_menu=0&module_action__226395__id_ci=63124

http://omestach.sk/velkysaris/velkysaris.html