V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje kaštieľ v Zborove.

Veronika Milčáková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Moderný renesančný kaštieľ v Zborove, okres Bardejov, dal v roku 1659 postaviť Ladislav Rákóczy. Stavba kaštieľa bola dokončená Františkom Rákóczym I. v roku 1664. V polovici 17.storočia bol k nemu pribudovaný kostol sv. Žofie, ktorý dala okolo roku 1640 vybudovať manželka Juraja II. Rákocziho Žofia Báthory. Toto šľachtické sídlo sa nachádzalo v strednej časti obce, južne od farského kostola. Kaštieľ bol dvojvežový, dvojpodlažný a podpivničený. Mal kvadratický pôdorys. Jeho hlavý trakt bol vo východnej časti, mal obdĺžnikový tvar, ktorý bol ukončený valcovými vežami na juhovýchodnom a severovýchodnom nároží. V ďalšej stavebnej etape bolo pristavané západné krídlo a spojovacia chodba, ktorá spájala kaštieľ s kaplnkou. Interiér kaštieľa bol upravený okolo roku 1660. V prvej polovici 18. storočia bol kaštieľ upravený podľa najmodernejších trendov. Vznikla nová manzardová strecha. V 1. svetovej vojne bolo okolie Zborova značne zasiahnuté bojmi. Boli poškodené budovy, a taktiež aj kaštieľ, ktorý následne zbúrali a rozobrali na stavebný materiál. Zborovský kaštieľ bol najväčšou a najhonosnejšou stavbou v okolí. Podoba kaštieľa je známa len zo starých fotografií. Dnes sa z tohto areálu zachovali len niektoré časti ako napríklad už prestavané hospodárske budovy. Najzachovalejšou časťou je renesančný kostol sv. Žofie.

Zborov 5
Zrúcanina. Zdroj: Veronika Milčáková
« 1 z 5 »

Zdroj:

http://zborovonline.sk/wp/rakoczyovsky-kastiel/

http://korzar.sme.sk/c/5503622/zaniknuty-kastiel-v-zborove.html

Facebook, Slovensko na historických fotografiach, okres Bardejov