V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje zaniknutý kaštieľ v Tovarnom okres Vranov nad Topľou.

Karina Kenderešová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Tovarné sa rozprestiera v južnej časti Ondavskej vrchoviny a Nízkych Beskýd. Prvá písomná zmienka o Tovarnom pochádza z roku 1215. Obec patrila spočiatku k majetkom hradu Čičva.

Tovarnianský kaštieľ dali postaviť Barkóczyovci, ale pri zemetrasení bol v roku 1778 úplne zruinovaný. Gróf Ján Barkóczy ho dal v roku 1832 znovu postaviť a v roku 1851 rozšíriť o pravé a ľavé krídlo. Zariadený bol veľmi prepychovo a pohodlne. Kaštieľ obkolesoval pekný a upravený park, v ktorom sú aj teraz vzácne 150 – 200 ročné dreviny. Vzácnou flórou prekypuje však i okolitá príroda. Nachádza sa tu chránený areál Štefanovská borina. Z pôvodného zastúpenia drevín sa zachovali najmä mohutní jedinci duba letného a červeného, borovica weymutová, duglaská tisolistá a zelená, jedľovec kanadský, gledičia trojtrňová, gaštan jedlý, topoľ biely a čierny, smrek pichľavý, tis obyčajný, pagaštan konský, lipa, agát, platan, ktorý je zákonom chránený. Niektoré jeho dreviny sú už prestarnuté a čoskoro im hrozí zánik. Medzi vzácne rastliny, ktoré sa zachovali patrí cyklámen európsky, ktorý tu bol dovezený v r. 1901 – 1905 z Maďarska (Keszthely). Je to botanická rarita.

Ďalšie zemetrasenie dňa 17. augusta 1885 zničilo v Tovarnom kostol a všetky vyššie budovy, teda aj kaštieľ. Gróf Hadík – Barkóczy Endre dal na vlastné náklady opraviť všetky kostoly, kaštiele a kúrie patriace pod tovarnianské panstvo, ktoré boli poškodené zemetrasením v roku 1886.

Kaštieľ stál na dnešnom ihrisku. Tú budovu, ktorá ešte stojí, volajú domáci tiež kaštieľ. Je to zvyšok prízemného krídla. Predtým tam boli sklady a žila tam pôrodná baba a hodinár. Budova je v dobrom stave.

Tovarnianský kaštieľ a park až do prechodu frontu, kedy boli zničené, vlastnila grófska rodina Hadik – Barkóczyovcov. Tento kaštieľ bol zničený v 2. sv. vojne pri prechode frontu a ostala po ňom iba jedna budova.

Foto13
Sken z knihy Régvolt Magyar Kastélyok. Zdroj: Karina Kenderešová
« 1 z 13 »

Zdroj:

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/

http://www.tovarne.sk/

http://postcards.hungaricana.hu/hu/99519/