V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje zaniknutý hrad v Stropkove.

Kristína Mihaľová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

História tohto zaniknutého hradu v meste Stropkov siaha do roku 1245 k rodine Czudarovcov, ktorým hrad patril ďalších 150 rokov. Hrad je umiestnený v južnej časti námestia mesta Stropkov. Hrad vznikol postupným obostavaním pôvodnej kráľovskej mýtnej veže pri farskom kostole, ktorá bola zároveň zvonicou. Pôvodný tvar pôdorysu hradu je mnohouholník, aký poznáme z roku 1767, ale vzhľad hradu sa dnes už bez predbežného archeologického výskumu nedá určiť.

Pôvodne mal drevené palisádové opevnenie, kde vnútornú i vonkajšiu časť hradu spájal padací most.  Postupom času sa vyvinul na plnohodnotný murovaný mestský hrad. Jeho majiteľmi boli Pereniovci, keď v roku 1414 kráľ Žigmund daroval hrad Petrovi z Perína. V roku 1440 sa hradu zmocnili bratrícke vojská a neskôr hrad obsadilo poľské vojsko. Král Matej, ktorý sa zúčastnil vojny proti Poliakom, vyhnal poľské vojsko z východného Slovenska, zmocnil sa Stropkovského hradu a vrátil ho pánom z Perína. V roku 1483 obsadilo hrad uhorské vojsko. A neskôr v roku 1491 napadol hrad Albrecht a vyhnal Perínovcov. V roku 1686 mal mesto i hrad v rukách Imrich Thököly, ktorý mesto vypálil. Keď bolo Rákócziho povstanie potlačené, v roku 1711 velitelia cisárskeho vojska Lauken a Wolsken i napriek zákazu hrad dobyli a zničili. Z materiálu po zničenom hrade postavili zemepáni nový kaštieľ.

Zánik hradu spôsobil požiarom mesta, keď bolo zničené celé centrum mesta ako aj hrad. Po požiari hrad už nebol opravený a zachovala sa z neho len južná časť východného krídla, kde je dnes kaštieľ a centrálny farský kostol, pri ktorom bol hrad postavený. Pozostatky hradu sú umiestnené v budove kaštieľa na východnej strane farského kostola, kde bola povodne hradná kaplnka. Hrad bol prestavaný na kaštieľ.

Stropkovský hrad 1
Pôdorys hradu z roku 1767. Zdroj: Kristína Mihaľová
« 2 z 2 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách

http://www.slovenskehrady.sk/stropkovsky-hrad

http://www.hrady.sk/stropkov.php

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stropkovsk%C3%BD_hrad