V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje zaniknutý strážny hrad v Medziankach.

Lukáš Hrubovčák (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Archeologicky odkryté základy hradu na skalnatom výbežku (382m n. m.) z vrchoviny Beskydského predhoria sú situované asi 1km severovýchodne nad obcou rovnakého mena. Prvá písomná správa o Medziankach je z roku 1248. V období feudalizmu patrila obec pod panstvo Šarišského hradu. Územie Medzianok ako neobývané dostali roku 1210 johaniti, ktorí si tu údajne vystavali svoj hrad. Najväčší rozkvet hradu a života v Medziankach spadá do poslednej tretiny 13. storočia. Roku 1332 sa už spomína nový zemepán a majiteľ hradu Demeter z rodu Abovcov. Od 15. storočia sa správy o hrade postupne strácajú. Ešte v polovici 15. storočia zrejme opustený objekt využili bratríci, no nedostatok miesta ich prinútil hrad opustiť. Hrad pravdepodobne zanikol za vnútropolitických bojov v 15. storočí. Poloha hradu však bola strategicky veľmi výhodná. Mohol účinne kontrolovať tak cestu vedúcu pod ním na západ do Prešovskej kotliny, ako aj hlavnú komunikáciu údolím Tople na Bardejov a cez Karpaty do Poľska. Navyše vizuálne spojenie s neďalekými Kapušanmi a Šarišským hradom umožňovalo vzájomnú signalizáciu a v dôsledku toho je pravdepodobné začlenenie hradu do systému obrany stredovekého uhorského štátu. O vynikajúcom situovaní hradu okrem iného svedčí aj využitie polohy na vojenskú pozorovateľňu ešte na sklonku druhej svetovej vojny. Hrad bol jednodielneho obdĺžnikového pôdorysu (36 x 13 – 15m) a rámovala ho mocná hradba hrubá 2 až 2,7m. Integrálnou časťou hradu bola hranolová veža (8,5 x 8m). Na nádvorí bola do skaly vyhĺbená 6m hlboká cisterna. Do fortifikačného systému patrí aj valové opevnenie a priekopa. V súčasnosti je časť hrádku konzervovaná.

8. Hrádok Medzianky - pôdorys
Hrádok Medzianky - pôdorys. Zdroj: Lukáš Hrubovčák
« 1 z 8 »

Zdroj:

Miroslav Plaček, Martin Bóna – Encyklopédia slovenských hradov

Belo Polla – Hrady a kaštiele na východnom Slovensku