V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje zaniknutý Zbojnícky hrad v obci Ruská Nová Ves.

Filip Korec (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Zbojnícky hrad alebo pôvodne známy ako Soľnohrad sa nachádza v katastri obce Ruská Nová Ves v Slanských vrchoch. Dnes sa však jedná iba o skromnú zrúcaninu tohto hradu, ktorá sa týčila na vrchu Zámok (661 m.n.m.). Hrad vznikol v 13. storočí. V roku 1291 Juraj Bokš na základe kráľovského povolenia začal stavať hrad. Nový hrad ešte nebol ani postavený keď sa ho zmocnil a spustošil pán z hradu Šariš Wyck. Hrad bol ale opäť postavený. V niekoľkých nasledujúcich storočiach sa na hrade vystriedalo niekoľko panovníkov a hrad bol ešte niekoľko krát zničený. Roku 1575 šarišský hradný kapitán Soľnohrad dobyl a úplne zničil. Hrad bol však v roku 1671 opäť reštaurovaný a znova postavený. Jeho neskorší majitelia napádali a zbíjali ľud, odkiaľ sa mu dostalo aj názvu Zbojnícky zámok. Roku 1715 krajinský snem sa uzniesol zničiť niektoré hrady, medzi ktoré patril i Soľnohrad. Nuž stihol ho osud neslávny, že bol bez odporu zrútený. Dnes sa zachovali iba nepatrné zvyšky hradu na skalnatej vyvýšenine obkolesenej zo severu, západu a juhu strmými zrazmi. Klesanie východným smerom vytváralo dve prirodzené terasy. Na tejto jedinej schodnej strane, po ktorej viedla i prístupová cesta bol hrad chránený 13 m širokou priekopou. Horný hrad chránilo na okrajoch skalnej plošiny kamenné obvodové opevnenie. Na nižšie položenom „dolnom nádvorí“, ktoré je dlhé iba 10 m, sa na severnej strane zachovala časť murovaného obvodového opevnenia, s hrúbkou muriva 120 cm. Tento obvodový múr sa zrejme tiahol po celej dĺžke nádvoria až ku vstupnej bráne.

foto3
Zbojnícky hrad – pohľad z juhu a pôdorys. Zdroj: Filip Korec
« 2 z 4 »

Zdroj:

http://www.ruskanovaves.sk/obsah/hist%C3%B3ria-zbojn%C3%ADckeho-hradu