Ľubovniansky hrad  sa nachádza nad mestom Stará Ľubovňa. Hrad je situovaný na vápencovom kopci nad cestou a ľavým brehom rieky Poprad. Hrad je dominantou Ľubovnianskej kotliny. Jeho vznik sa kladie do druhej polovice 13.  storočia, resp. začiatku 14. storočia. Hlavnou funkciou hradu bola strážna služba a ochrana obchodných ciest do Poľska. Podľa niektorých zdrojov hrad nechal postaviť zať uhorského kráľa Bela IV., poľské knieža Boleslav. Postupne bol hrad zväčšovaný a boli pristavané ďalšie objekty. V rokoch 1308-1312 patril hrad mocnému rodu Omodejovcov, od roku 1315 Drugethovcom.  Podľa iných zdrojov hrad nechal postaviť kráľ Karol Róbert začiatkom 14. storočia.

V roku 1412 sa hrad spolu s 13 spišskými mestami a hradnými panstvami Ľubovňa a Podolínec dostal do poľského zálohu. Na hrade sídlili starostovia zálohovaných miest. Počas husitských vojen bol poškodený a v roku 1553 ho skoro zničil veľký požiar. Jeho obnova sa začala v roku 1555, kedy bol hrad obohatený o renesančné architektonické prvky. Od roku 1591 mala starostovstvo zálohovaných miest na starosti kniežacia rodina Lubomirski, za ktorej sa na hrade vykonalo veľa stavebných úprav. Od roku 1647 pribudla na hrade kaplnka.

Od roku 1772 sa zálohované spišské mestá vrátili Uhorsku. Hrad prestal byť sídlom starostu zálohu a jeho význam upadal. Najskôr súžil, ako kasáreň a v roku 1819 ho štát predal rodine Raisz. Raiszovci hrad po 55 rokoch prepustili mestu, kvôli nákladnej údržbe. Ani mesto nezvládalo náklady a v roku 1883 predalo hrad poľskému grófovi Zamoyskemu, ktorý ho vlastnil do roku 1945. Po roku 1945 je hrad vo vlastníctve štátu. Po druhej svetovej vojne prebiehal na hrade rozsiahly výskum a  a postupne rekonštrukcie niektorých objektov. V súčasnosti na hrade sídli Ľubovnianske múzeum. Hrad patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky v Prešovskom kraji, ale aj v celej Slovenskej republike.

 

stl1
Ľubovniansky hrad.Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Stará Ľubovňa a okolie.
« 1 z 13 »

 

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album Stará Ľubovňa a okolie.

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubovniansky_hrad

http://www.hradlubovna.sk/