V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z vojenskej prezenčnej služby v  útvare ČSĽA v Litoměřiciach.

Ľuboš Kulan (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Fotografie pochádzajú z obdobia vojenskej prezenčnej služby môjho starého otca Jozefa Kulana. Vojenskú službu vykonával v rokoch 1955-1957 v Litoměřiciach.

F_0005
Vojenské "tablo" vojenského útvaru , v ktorom bol Jozef Kulan - obrázky vtipne vystihujúce vlastnosti jednotlivých vojakov a ich typické výroky, on v dolnom ľavom rohu.Zdroj: Zbierka rodiny Kulanovej
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Kulanovej