V roku 2015 si pripomenieme 70. výročie založenia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Pri tejto príležitosti budeme na našom webe pravidelne prinášať fotografie  z histórie tejto školy. Fotografie pochádzajú z albumov bývalých absolventov, či učiteľov tejto školy. Venovaním svojich fotografii takto prispeli k vytvoreniu tohto seriálu článkov.

Scarlet Weissova (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Na týchto fotografiách možno vidieť odovzdávanie zelených stužiek nádeje triednym učiteľom Mgr. Sivčom IV.C (1985-1989). Stužková slávnosť sa konala v aule školy Gymnázia arm. gen. L. Svobodu. Zároveň je na fotografiách vidieť program študentov, ktorý si pripravili a samozrejme aj kronika pre triedneho učiteľa.

53.
Pripnutie zelenej stužky bývalej študentke p. Ivete Haratimovej (rod. Sivčovej).Zdroj: Zbierka Ivety Haratimovej
« 1 z 7 »

Zdroj:

Fotografie, ktoré sú zo súkromného archívu môžu byť uverejnené so súhlasom pani Ivety Haratimovej, bývalej študentky Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v rokoch 1985-1989.