V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje Grandhotel Schalkáz v Košiciach.

Richard Butala (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Grandhotel Schalkház nechal v roku 1873 postaviť rakúsky podnikateľ a obchodník s vínom Leopold Schalkhass spolu so svojim synom Leopoldom mladším. Už predtým vlastnili na rovnakom mieste prízemný obytný dom, v ktorom zriadili hostinec a neskôr ubytovňu. Keďže sa im v podnikaní darilo, budovu zbúrali a poverili firmu bratov Jakabovcov a budapeštianskeho architekta Lajosa Freya, aby postavili novú, trojpodlažnú budovu v eklektickom štýle. Interiér navrhol viedenský dekoratér a aranžér Anton Hermann. Slávnostné otvorenie hotela sa uskutočnilo 14. augusta toho istého roku a údajne sa na ňom zúčastnilo až 900 hostí. Hotel Schalkház mal pôvodne 76 izieb, štyri kúpeľne, bola v ňom veľká reštaurácia, tanečná sála, kaviareň a salónik. Hneď po otvorení sa hotel stal miestom pravidelných schôdzok meštianskej spoločnosti, konali sa tu mnohé spoločenské podujatia, tanečné zábavy a plesy. V roku 1879 vo dvore hotela zriadili záhradnú reštauráciu a v roku 1886 pristavali k hotelu plesovú a koncertnú sálu, ktorá sa stala centrom kultúrno-spoločenského života Košíc. V dňoch 19. a 20. decembra 1896 sa v sále uskutočnila celouhorská premiéra vtedajšej novinky – filmu. Hotel teda hostil historicky prvé verejné premietanie na území Uhorska. V roku 1890 v hoteli pribudla herňa a čitáreň zásobovaná všetkými významnými periodikami. Hotel až do roku 1923 vlastnila rodinná akciová spoločnosť Schálkházovcov a neskôr ho predala Moravskej banke. Tá ho vlastnila až do roku 1939, kedy bola nútená hotel po Malej vojne odovzdať do rúk novým, maďarským majiteľom. Po obnovení Československej republiky prešiel hotel pod štátnu správu a došlo aj k zmene názvu na Hotel Slovan. Prvé povojnové roky bol hotel v prenájme, no v roku 1949 prešiel do správy Okresného výboru KSS. O štyri roky neskôr ho prevzal podnik Reštaurácie Košice. V nových pomeroch nastolených po februárovej revolúcií bol hotel navštevovaný čoraz menej, luxusná reštaurácia bola pretvorená na jedáleň a predaj teplých a studených jedál a v baletnej sále sa začali konávať stranícke a podnikové zjazdy, oslavy dňa detí či prvého mája alebo Stalinových narodenín. Hotel bol čoraz viac zanedbávaný a 1. októbra 1963 bol oficiálne uzatvorený. Likvidácia prevádzky Slovana trvala do konca roka 1963. V nasledujúcom roku sa začala demolácia budovy. Najskôr bola rozobratá tanečná sála a nakoniec bol zvyšok budovy odpálený náložami. Na jeho mieste dnes stojí ďalší luxusný hotel, Doubletree by Hilton.

07 Slovan Demolacia
Demolácia hotela Slovan. Zdroj: http://fotokosice.eu/index.php/pamatihodnosti/271-grandhotel-schalkhazSlovensko na historických fotografiách, album Košice3 http://korzar.sme.sk/c/4427698/hotelovy-skvost-schalkhaz.htmlhttp://www.archinet.sk/magazine/Clanok.asp?ClanokID=5&VydanieKOD=54&Magazine=projekt
« 1 z 7 »

Zdroj:

http://fotokosice.eu/index.php/pamatihodnosti/271-grandhotel-schalkhaz

Slovensko na historických fotografiách, album Košice 3

http://korzar.sme.sk/c/4427698/hotelovy-skvost-schalkhaz.html

http://www.archinet.sk/magazine/Clanok.asp?ClanokID=5&VydanieKOD=54&Magazine=projekt