Lietavský hrad  sa nachádza na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná v nadmorskej výške 635 m.n.m. V súčasnosti je zachovanou zrúcaninou. Hrad vznikol niekedy po roku 1241. Medzi rokmi 1300-1321 patril Matúšovi Čákovi.Od konca 14. storočia patril hrad kráľovi Žigmundovi. Veľké stavebné úpravy sa na hrade udiali za  Františka Thurza. Opevnené bolo druhé podhradie a hrad získal niektoré renesančné črty. V roku 1530 bola na hrade početná posádka 285 žoldnierov. Po smrti Imricha Thurza sa hradné panstvo rozdelilo medzi dedičov. Pre spory medzi vlastníkmi prestal byť hrad obývaný a pomaly začal pustnúť. Do roku 1698 sa tu nachádzal už len archív, ktorý bol neskôr prenesený na Oravský hrad. V rokoch 1870-73 tunajšie majetky kúpil barón Popper. V súčasnosti sa na hrade snaží o čiastočnú sanáciu a konzerváciu občianske združenie, ktoré v roku 2008 získalo hrad do vlastníctva. V roku 2009 bol zapísaný na zoznam najohrozenejších pamiatok na svete.

 

Lietava 10
Hrad Lietava.Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album hrady.
« 1 z 11 »

 

Zdroj:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lietavsk%C3%BD_hrad

Slovensko na historických fotografiách, album hrady