Mesto Michalovce je okresné mesto ležiace v Košickom kraji. Mesto je hospodárskym, kultúrnym a spoločenským centrom regiónu Zemplín. Prvá hodnoverná zmienka o Michalovciach pochádza z roku 1244. Výhodná poloha pomohla Michalovciam k rozvoju z osady sa stalo mestečko. Michalovce  boli vždy iba zemepánskym mesto a  za svoje sídlo si ho vybral rod Sztárayovcov. Výrazným rozvojom prešlo mesto v 19. storočí.  V tomto období v meste pracovalo 49 remeselníckych dielni. V okolí Michaloviec fungovalo niekoľko podnikov miestneho významu , ako škrobárne, liehovary, mlyny, tehelne a pod.  Veľkým impulzom bola výstavba železničnej trate Michalovce – Medzilaborce v roku 1874, ako aj dobudovanie prvej Uhorsko-haličskej železnice v roku 1871. V roku 1876 začala v meste fungovať nemocnica. V meste sa vydávali noviny Felso Zemplén. Od roku 1885 bolo v meste inštalované verejné osvetlenie. Momentky z dnešného príspevku zachytávajú mesto na prelome storočí.

mi1
Mauzóleum grófa Staraya. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Michalovce a okolie
« 1 z 9 »

 

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album okres Michalovce a okolie.

http://www.michalovce.sk/article-historia-mesta.html?s=&p=b44874839a9b36c94a59b9e4e9e0726b&m=b9b714a52361bd12f7f6c8ce0d443f44&sm=38ca22ef4eb6fe778757f6ab7d28b67c