Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. V dnešnom článku sa novinári snažia bagatelizovať hrozbu ruských vojsk vo vtedajšom severovýchodnom Uhorsku, teda aj na území dnešného Slovenska.

Nateraz v štyroch stoliciach Uhorska sú nepriateľské čaty: v šarišskej, ungskej, beregskej a marmarošskej. V stolici zemplínskej niet nepriateľa. Položenie v šarišskej, beregskej a marmarošskej stolici je nezmenené. Tu miestami aj vo štvrtok boly boje, ale bez významnejšie výsledku.

Pozornosť zasluhuje položenie v stolici ungskej, kde naše čaty odtískajú nepriateľa. Ruské voje cuvly po Fenyvesvölgy, kde teraz stoja. Rusi to snáď preto urobili, aby ich zo zemplínskej stolice do boku nenapadli.

Položenie nepriateľa je pre povodeň veľmi ťažké. Fenyvesvölgy (dnes Stavné, Ukrajina) a veľká časť krajinskej hradskej stojí pod vodou, ktorá prekáža Rusov v tom, aby cez údolie Turje udržovali spojenie so svojimi vojami v stolici beregskej.

 

Zdroj:

Slovenské noviny č.6, rok 1915

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.