V prvej polovici 19. storočia  sa mesto dostalo do ťažkej krízy v súvislosti s prerušením banskej činnosti. Tú sa podarilo zastaviť vďaka lesnému hospodárstvu, zastavil sa odliv obyvateľstva, dobudovali sa školy, vodovod a ďalšia infraštruktúra. Veľkou vzpruhou pre chod mesta bolo dokončenie železnice Vrútky – Hronská Dúbrava v rokoch 1869-72.  Pri železnici vyrástli nové štvrte a malé priemyselne podniky. V závere 19. storočia mesto prišlo o niekoľko pamiatok. pre statické poruchy museli asanovať kostol Panny Márie Snežnej na námestí (1880), radnica bola znížená o dve poschodia. Z dopravných dôvodov sa museli odstrániť časti hradieb. Napriek redukcii ťažby sa v menšej miere dolovalo zlato aj naďalej. Obsah zlata v tomto období bol 1-3 gramy na tonu zeminy, čo bolo na hranici rentability. Hlbinná ťažba bola v Kremnici ukončená v roku 1970. Na krátky čas bola obnovená ťažba v lome Šturec v rokoch 1986-1992, ale to už bol definitívny koniec slávnej tradície.  Jedna tradícia sa v Kremnici naďalej udržiava. Mincovňa v Kremnici pracuje takmer 700 rokov a jej výroba má vysoký kredit.

 

kr11
Kremnica. Pohľad na mesto. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Kremnica
« 1 z 10 »

 Zdroj:  

Slovensko na historických fotografiách, album Kremnica

http://www.visitkremnica.com/historia-mesta/