Šarišský hrad, známy tiež, ako Castrum Saurus, či Castrum de Saarus patri k najväčším hradovým komplexom na Slovensku. Rozprestiera sa na ploche asi 2,7 ha. Hrad sa nachádza na Šarišskom vrchu, andezitovom kopci nad mestom Veľký Šariš. Osídlenie v tejto lokalite je dokázané už od neolitu. Počiatky výstavby stredovekého hradu nie sú presne určené.

Výstavba sa začala niekedy v 13. storočí. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1245. Úlohou hradu bola ochrana severojužnej obchodnej cesty v údolí rieky Torysa. Od vzniku bol kráľovským hradom. Po vzniku Šarišského komitátu sa stal centrom tejto územnosprávnej jednotky a sídlom šarišských županov. Začiatkom 14. storočia hrad ovládli Omodejovci, no po bitke pri Rozhanovciach  v roku 1312 sa opäť stal kráľovským majetkom. Kráľ Žigmund ho v roku 1405 daroval Petrovi Pereényimu.

V rokoch 1441-1460 hrad ovládali ľudia Jána Jiskru z Brandýsa, no v druhej polovici15. storočia bol už opäť v držbe rodiny Perényi. Po bitke pri Moháči sa táto rodina pridala na stranu Jána Zápoľského. Z tohto dôvodu bol hrad obliehaný cisárskym vojskom v roku 1537 dobytý. Habsburgovci vylepšili jeho obranu a hrad sa stal centrom ich moci v oblasti od Tatier po Tisu. Hrad mal stálu posádku asi 200 mužov a značnú zásobu zbraní. V roku 1642 sa hrad dostal do držby rodiny Rákoczi. Podobne, ako pre iné hrady mu bolo osudným turbulentné obdobie protihabsburských povstaní. V roku 1687 hrad vyhorel a odvtedy chátra. V súčasnosti je hrad obľúbeným miestom prechádzok obyvateľov Prešova a okolia. Hradný areál vyčistili dobrovoľníci, ktorí sa o hrad aj starajú.

vs3
Hrad Veľký Šariš.Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Okres Prešov a Sabinov
« 1 z 7 »

Zdroj: 

Slovensko  na historických fotografiách, album Okres Prešov a Sabinov

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ari%C5%A1sk%C3%BD_hrad