Opálove bane v lokalite Dubník, v katastri obce Červenica (okres Prešov) sú  náleziskom ojedinelých opálov. S ťažbou sa tu začalo už od 16. storočia. Opál z tohto ložiska si získal široký medzinárodný ohlas.  Aj Napoleonova manželka, cisárovna Jozefína nosila šperk z tunajšieho opálu nazývaný Oheň trójsky. Najväčší opál sa  našiel na dne potoka Červenica v roku 1775. Bol nazvaný Harlekýn a vážil 594 gramov. Dnes je uložený v prírodovednom múzeu vo Viedni. Až do objavenia ložísk v Mexiku a Austrálii v 19. storočí, boli tunajšie bane jediným ťaženým ložiskom na svete. Počas ekonomicky zlých rokov po prvej svetovej vojne ťažbu ukončili. Po dlhých rokoch sa v roku 2012 opäť ťažba obnovila. V súčasnosti sa táto ojedinelá lokalita využíva aj pre potreby cestovného ruchu.

cd1
Osada Dubník v katastri obce Červenica. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Okres Prešov a Sabinov
« 1 z 3 »

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A1lov%C3%A9_bane_Dubn%C3%ADk

Slovensko na historických fotografiách, album okres Prešov a Sabinov.