V roku 2015 si pripomenieme 70. výročie založenia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Pri tejto príležitosti budeme na našom webe pravidelne prinášať fotografie  z histórie tejto školy. Fotografie pochádzajú z albumov bývalých absolventov, či učiteľov tejto školy. Venovaním svojich fotografii takto prispeli k vytvoreniu tohto seriálu článkov.

Dominika Gulyasová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Séria fotografií zo stužkovej slávnosti triedy IV.D, ktorá na gymnáziu študovala v rokoch 1984-1988. Triednym učiteľom tejto triedy bol Mgr. Ján Kireš. Stužková slávnosť sa uskutočnila 12. decembra 1987.

Trieda IV.D

Miriam Babjáková, Dana Kvašňáková, Viera Sukeľová, Marek Jančo, Miroslav Fedurco, Peter Čičvák, Adriana Okáľová, Renáta Andrejčáková, Viliam Bielovský,  Edo Bilanič, Beáta Bližniaková, Natália Burdová, Dana Čepinová, Marika Čopíková, Adela Drozdová, Ján Folenta, Renáta Karandyšovská, Marián Karpáč, Svetlana Karasová, Adriana Kimáková, Robert Kulík, Ivana Miková, Cyril Miľko, Ján Mucha, Robert Nemčický, Gabriela Ondicová, Ingrid Pichoňská, Ivana Pirníková, Silvia Pitková, Marek Plančár, Robert Polášek, Milan Sidivár, Jana Šamulková, Natália Vašková

83
Triedny učiteľ Ján Kireš odovzdáva stužky.Zdroj: Zbierka rodiny Gulyasovej
« 1 z 14 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Gulyasovej