V roku 2015 sme si pripomenuli 70. výročie založenia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Pri tejto príležitosti   na našom webe pravidelne prinášame fotografie  z histórie tejto školy. Fotografie pochádzajú z albumov bývalých absolventov, či učiteľov tejto školy. Venovaním svojich fotografii takto prispeli k vytvoreniu tohto seriálu článkov.

Nikoleta Taňkošová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Fotky zobrazujú život študentov gymnázia, ktorí ho navštevovali v rokoch 1988 – 1992 (I.C – IV.C). Triednou profesorkou v tomto čase bola Ľudmila Ondejková, riaditeľkou školy bola Mária Mišičková a zástupcom riaditeľa Andrej Sukeľ.

Trieda pozostávala z 37 študentov. Absolvovali spolu mnoho výletov, lyžiarsky výcvik ako aj zber zemiakov. Nezabudnuteľný večer predstavovala stužková slávnosť, ktorá sa konala 7.decembra 1991 v reštaurácii Vihorlat, odkiaľ pochádzajú aj štyri z nasledujúcich fotiek. Fotky sú zo súkromnej zbierky bývalej študentky tejto triedy, Jany Taňkošovej (Harvanovej).

 

 

 

 

 

Zdroj:

Zbierka rodiny Taňkošovej