Potom, ako 2. novembra 1938 Viedenská arbitráž rozhodla o zmene československo-maďarských hraníc, boli k Maďarsku pričlenené aj Košice. Moc v meste i celom pričlenenom území prevzala Maďarská národná rada. Pod jej dohľadom prebiehala evakuácia československých úradov a mesto sa pripravovalo na odovzdanie maďarskej vojenskej správe. Regent Miklós Horthy, poverený ríšskou správou územia, prišiel do Košíc 10. novembra 1938. Jeho príchod bol sprevádzaný mohutnou manifestáciou a prehliadkou na Hlavnej ulici. Od 2. do 9. novembra však z Košíc odišlo asi 15 tisíc Slovákov a Čechov, neskôr za maďarskej správy približne ďalších 15 tisíc.

2
Príslušníci maďarského protilietadlového delostrelectva v Košiciach (1941).Zdroj: Zbierka Martina Baču
« 1 z 2 »

 

Zdroj:

Literárna spoločnosť Pravé orechové – www.praveorechove.com