V roku 2015 si pripomenieme 70. výročie založenia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Pri tejto príležitosti budeme na našom webe pravidelne prinášať fotografie  z histórie tejto školy. Fotografie pochádzajú z albumov bývalých absolventov, či učiteľov tejto školy. Venovaním svojich fotografii takto prispeli k vytvoreniu tohto seriálu článkov.

Miriam Sabanošová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Študenti nášho gymnázia sa pravidelne zúčastňovali lyžiarských výcvikov. Takto spoločne strávené dni neslúžili len na zdokonalenie sa v lyžovaní, ale aj pomohli utužovať vzájomné vzťahy. Spomienky na takto spoločne strávené chvíle sú stále živé aj po mnohých rokoch a oživujú sa aj pomocou fotografií. Uvedené fotky boli vyhotovené v januári 1986. Výcviku sa zúčastnila vtedajšia I. A s triednym profesorom Bilikom a časť I. D . Tieto fotky sú zo súkromného archívu Ing. Adriány Hoszúovej.

 

94
Lyžiarsky výcvik v roku 1986. Na fotografii študenti triedy I.A s polu s triednym učiteľom Mgr. Jánom Bilikom. Výcviku sa zúčastnili aj žiaci I. DZdroj: Zbierka Ing. Adriány Hoszúovej.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Zbierka Ing.  Adriány Hoszúovej.