Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. V dnešnom článku dementujú správu o smrti významného občana Banskej Bystrice, o ktorom pôvodne napísali, že padol na východnom fronte.

V ruskom zajatí. V stredajšom čísle nášho časopisu na základe baňsko- bystrickej zprávy aj my sme sdelili, že dr Vincent Cserhélyi, hlavný notár mesta Baňskej Bystrice, poručík v reserve na severnom bojišti zomrel hrdinskou smrťou. Túto zprávu teraz podvrátil sám hlavný notár Cserhelyi, ktorého list, jako zo Zvolena oznamujú, v stredu došiel ku baňsko- bystrickému mešťanostovi. Dr Cserhelyi píše, že ranený dostal sa do ruského zajatia a teraz leží v Moskve vo vojenskej nemocnici. Rana sa mu už hojí.

 

Zdroj:

Slovenské noviny, č. 5, 1915