Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. V dnešnom článku prinášajú noviny krátku správu o hrdinstve delostrelcov zo 14. pluku poľného delostrelectva.

Ministerstvom vojny vydaná zpráva pod nadpisom “Zo zlatej knihy armády” medzi iným podáva nasledovné: Ku prešporskému 14. pluku poľného delostrelectva prislúchajúci kaprál Béla Bilčík a delostrelci Anton Rabala, Felix Bachrati, Michal Orisič, Štefan Tóth a August Vešičik sa tiež vyznačili. V jednej bitke paľba nepriateľov spustošila kone jedného voza na strelivo. Menovaní statní delostrelci za prudkej paľby nepriateľa vypriahli zdochnuté kone a voz priviažuc ku káre, v ktorej boli zapriahnuté kone, zaviezli na bezpečné miesto. Kaprál Bilčík bol vyznačený striebornou medailou hrdinstva II. triedy a delostrelcov veliteľstvo armády pochválilo.

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY, č.39, 1915