V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje príbeh haburskej drevenej cerkvi svätého Mikuláša.

Peter Šteňko (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Cerkev po dokončení murovaného kostola v prvej polovici 18. storočia darovali Haburčania do neďalekej Malej Poľany. V tom čase bola bežná prax starousadlíkov, keď si kresťania vypomáhali presunom svojho chrámu do obce, ktorá nemala možnosť vybudovať si svoj vlastný chrám. Popri dobrosrdečnosti kresťanov umožňovala takýto presun chrámu aj jeho drevená konštrukcia bez použitia kovových spojov.
V roku 1935 obec Malá Poľana predala kostol do Česka no náklady vtedajšieho starostu Josefa Pilňáčka. Chrám, postavený bez jediného klinca, Česi rozobrali, naložili na vlak v Medzilaborciach a dopravili do šesťsto kilometrov vzdialeného Hradce Králové. Tam stojí dodnes v Jiráskovych sadoch, ako pamätník československým legionárom padlým v bojoch prvej svetovej vojny (Jiráskovy sady, 500 03 Hradec Králové).
Kostolík predstavuje trojdielnu drevenú stavbu pokrytú šindľom. Členená strecha je zakončená tromi vežičkami s kupolami. V kostolíku je zachovaný ikonostas – obrazový oltár s bohato vyrezávanými pôvodnými cárskymi dverami s ornamentom vinnej révy. Ikonostas je zdobený mnohými ikonami svätých a výjavmi zo života Ježiša Krista. Za ikonostasom sa nachádzajú zdobené obetné stoly. Pôvodnou súčasťou kostolíka je dvanásťramenný drevený luster, ktorý je vernou kópiou svietidla zo strutivského kostola v Jasine na Podkarpatskej Rusi. V súčasnosti sa kostolík v Čechách využíva k pravoslávnym bohoslužobným účelom.
Viac ako rok prebiehali rokovania medzi zástupcami obce Habury a magistrátom mesta Hradce Králového o prinavrátení dreveného kostolíka späť do Habury. Nakoniec sa obec po ponuke finančnej podpory rozhodla pre výstavbu kópie pôvodného dreveného chrámu. Na mieste, kde v Habure kedysi stála pred stáročiami drevená cerkov, postavili Haburčania jej vernú kópiu. Rozhodli sa tak na znak úcty k nezlomnej vôli svojich predkov prežiť v nehostinných historických dobách a zanechať súčasníkom veľké bohatstvo materiálnych i duchovných hodnôt.
Dňa 9. júla 2011 bol drevený kostolík v Habure posvätený. Posviacku chrámu vykonal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak za účasti predstaviteľov ďalších cirkví, pozvaných hostí a Haburčanov. Chrám je obecný a ako ekumenické duchovné miesto patrí všetkým Haburčanom.

foto003
Výstavba cerkvi v roku 2011. Zdroj: Peter Šteňko
« 1 z 3 »

Zdroj:

Fedičová, J: Habura, Humenné: REDOS, s.r.o, 2013. ISBN 978-80-970617-2-2