V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok predstavuje spomienky na vojenskú službu Jána Džugana.

Mária Rebičová  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Môj starý otec, Ján Džugan, bol v apríli roku 1969 povolaný na povinnú vojenskú službu v Podbořanoch ako 18-ročný. Začal navštevovať tankovú školu, kde sa spolu s mnohými Slovákmi učili obsluhovať tank. Kapitán Koutník im vždy dával technické rady, čo sa týka tankov. Získané zručnosti potom preniesli do bežného vojenského života. Dedo bol členom deviatej tankovej roty. Svoju službu ukončil v apríli 1971 ako čatár.

FOTO1
Ján Džugan vo svojej prvej uniforme. Zdroj: Zbierka rodiny Džuganovej.
« 1 z 6 »

Zdroj:

Súkromná zbierka rodiny Džuganovej.

(uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií)